Ffordd Cymru

Teulu o dri llwybr cenedlaethol newydd yw Ffordd Cymru, sydd yn eich arwain drwy ganol calon Cymru.

Mae Ffordd yr Arfordir yn dilyn glannau’r gorllewin o gwmpas Bae Ceredigion, taith 180 milltir (290km) o hyd rhwng y môr a’r mynydd. Mae Ffordd Cambria yn dilyn asgwrn cefn Cymru am 185 milltir (300km) rhwng Llandudno a Chaerdydd, drwy eangderau gwyllt a dau Barc Cenedlaethol. Mae Ffordd Gogledd Cymru yn 75 milltir (120km) o hyd, ac yn mynd heibio i nifer o gestyll cadarn cyn croesi drosodd i Ynys Môn.

Rydym ni hefyd wedi awgrymu nifer o ddewisiadau a llwybrau eraill er mwyn i chi allu igam-ogamu drwy Gymru a chreu Ffordd Cymru fydd yn arbennig i chi.

 

Map of the routes through Wales

Nant Gwynant, Gogledd Cymru

Ffordd Cambria

Taith rhwng y de a'r gogledd ar hyd asgwrn cefn mynyddig Cymru, 185 milltir.
Ramsey Island Pembrokeshire

Ffordd yr Arfordir

Taith fendigedig 180 milltir (290km) o hyd ar hyd holl ymyl Bae Ceredigion.
Y Gogarth, Llandudno

Ffordd y Gogledd

Dilynwch yr hen ffordd fasnach ar hyd arfordir y gogledd i Fôn
Ffordd Cambria trwy Eryri.

Miwsig taith Ffordd Cymru

Rhestr chwarae o’r miwsig Cymraeg gorau wedi’i casglu gan y DJ Gareth Potter yn drac sain dy antur ar Ffordd Cymru.